fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ENTRANCE EXAM RESULT 2079/01/25


ENTRANCE EXAM RESULT 2079/01/25Entrance Exam result has been published


बैशाख २२ गते लिएको नयाँ भर्नाको लागि लिएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ । सफल हुनुहुने परीक्षार्थीहरुलाई शूभकामना व्यक्त गरिन्छ । साथै सफल विद्यार्थीहरुले समयमानै आबश्यक कागजात सहित भर्ना हुनको लागि अनुरोध गरिन्छ ।


News Files: