fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

निर्वाचनको विदा सम्बन्धमा


निर्वाचनको विदा सम्बन्धमामंसीर ४ गते हुने निर्वाचनको कारण नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार मंसीर ४ गते देखी मंसीर ५ गते सम्म विद्यालयका सम्पूर्ण पठनपाठन बन्द रहने र मंसीर ६ गतेबाट नियमित कक्षा र कोचङ कक्षाहरु सञ्चालन हुने जानकारी गरिन्छ ।


मंसीर ४ गते हुने निर्वाचनको कारण नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार मंसीर ४ गते देखी मंसीर ५ गते सम्म विद्यालयका सम्पूर्ण पठनपाठन बन्द रहने र मंसीर ६ गतेबाट नियमित कक्षा र कोचङ कक्षाहरु सञ्चालन हुने जानकारी गरिन्छ ।