fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Welcome Program for Grade XI


Welcome Program for Grade XIश्रावण १२ गते शुक्रावार विहान ८ वजेदेखी यस ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना हुनुभएका कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुलाई स्वागत कार्यक्रम भएकोले सवै नयाँ भर्ना भएको विद्यार्थीहरुलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । स्थान ः ज्ञानोदय प्राङ्गण समय ः १२ गते विहान ८ वजे


श्रावण १२ गते शुक्रावार विहान ८ वजेदेखी यस ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना हुनुभएका कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुलाई स्वागत कार्यक्रम भएकोले सवै नयाँ भर्ना भएको विद्यार्थीहरुलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।
स्थान ः ज्ञानोदय प्राङ्गण
समय ः १२ गते विहान ८ वजे