fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

२९ गते लिएको कक्षा ११ प्रवेश परीक्षाको नतिजा


२९ गते लिएको कक्षा ११ प्रवेश परीक्षाको नतिजासवै सफल विद्यार्थीहरुलाई बधाइ साथै भर्नाको लागि १ हप्ताभित्र आवश्यक कागजात सहित विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
News Files: